Публикация

Бяс при човека: обща характеристика, лечение и профилактика

сп. Обща медицина, 2013, бр. 2, стр. 59-68


Baymakova M. Rabies in human: general characteristic, treatment and prevention [in Bulgarian]. General Medicine 2013; 15(2): 59-68.

 

SJR (2013): 0.100

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

15 декември 2014

 

 

Прикачени файлове

pdf
Rabies in Human - General Characte...

Коментари

"на всеки 10 минути един човек умира от бяс"