Публикация

ФОНДАЦИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ПЛЕВЕН

Организира обучение на тема: "Бъди уверен!”


Ако смятате детето си за затворено и срамежливо, ако трудно се отпуска и за него е цяло мъчение да поддържа контакти с околните, особено ако не са му познати; ако притеснението при него е толкова голямо, че се сковава от силно напрежение когато е сред повече хора; ако е постоянно нащрек; ако непрекъснато анализира поведението си, обмисля всяка дума, която ще каже и отново и отново се обвинява, че се е държало глупаво, то това обучение е точно за НЕГО.
Цел на тренинга: Самоусъвършенстване. Усвояване и усъвършенстване на умения за уверено поведение.
Задачи:
• формиране и усъвършенстване на навици за самоанализ и самооценка
• усъвършенстване на уменията за вербално и невербално общуване
• усвояване на умения за запазване на спокойствие в ситуации, които преди това са предизвиквали тревога; умение за самоконтрол на емоциите
• формиране на умения за отстояване на позиция и противопоставяне на групов натиск; развиване на поведенческа гъвкавост
Организация на групата: Сформират се две възрастови групи от участници.
- ученици от 10 до 15 години
- ученици от 15 до 18 години
Формат на обучението: групово-динамичен тренинг, състоящ се от 5 сесии
Дизайн: теоретично представяне, групова дискусия, ролеви игри
Включването в обучението става след предварително интервю с участника и заплащане на таксата.
Време на провеждане : месец март 2015 два пъти седмично
Място на провеждане: гр. Плевен, ул. „Трите бора” 24, Конферентна зала МБАЛ „Св. Панталеймон”,
Интервю с кандидатите за участие – 15 лв
Такса обучение: 50 лв
Лице за контакт и записвания:
Даниела Кермова
Тел. + 359879 59 69 27

" }-->

Коментари