Публикация

​СЪВМЕСТНИ УКАЗАНИЯ НА НЗОК И БЛС ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ХОСПИТАЛИЗАЦИИ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ № № 237 -244

Възможност да се отчита повече от една хоспитализация годишно при лица с определени състояния


СЪВМЕСТНИ УКАЗАНИЯ НА НЗОК И БЛС ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ХОСПИТАЛИЗАЦИИ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ № № 237 -244

Във връзка със запитвания от договорни партньори на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), уведомяваме изпълнителите на болнична помощ по физикална и рехабилитационна медицина (ФРМ), че текстът „НЗОК заплаща една хоспитализация годишно на задължително здравноосигурени лица (ЗОЛ), отчетена по КП № № 237 -244 вкл., с изключение на предвидените случаи в съответните диагностично-лечебни алгоритми на посочените КП“ не е променян през 2015 г. в сравнение с предходните години.

Този текст дава възможност да се отчита повече от една хоспитализация годишно при лица с определени състояния, посочени в съответните алгоритми, което осигурява широк достъп и достатъчност на съответните медицински грижи, необходими за тези състояния.

Конкретните текстове в диагностично-лечебните алгоритми на цитираните по-горе клинични пътеки са договорени през 2014 г. в Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейности (МД) за 2015 г. с борда по специалност ФРМ.

Коментари