Публикация

Генеричните и биоподобни лекарства - важни за общественото здраве в ЕС

.


62% от лекарствата в ЕС са генерични. Достъпът на пациентите до лекарства значително нараства, когато се регистрира ново генерично лекарства.

Генеричните лекарства се произвеждат, съобразно стриктни регулаторни механизми, които гарантират качество, безопасност и ефикасност.

Средните дневни разходи за генерични лекарства в ЕС са едва 25 евроцента, като икономиите възлизат на 35 млрд годишно.

75% от генеричните лекарства се произвеждат в ЕС. 1000 компании със 150 000 работни места. 10% от заетите в ЕС работят в България. Силна индустрия в ЕС = устойчиво развитие.

ЕГА и БГФармА са партньори на здравните власти в ЕС и България с цел подобряване на достъпа на пациентите до качествена лекарствена терапия. 

Вижте подробна информация за необходимите мерки, които ще спестят публични средства на здравно-осигурителните системи, в прикачената презентация. 

Прикачени файлове

Генеричните и биоподобни лекарства...

Коментари