Публикация

НЗОК публикува утвърдени актуализирани годишни стойности за 2015 г. за болнична медицинска помощ

Информацията е в изпълнение на декларираните намерения от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Глинка Комитов да се отстоява политика на прозрачност в управлението на институцията


В изпълнение на декларираните намерения от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Глинка Комитов, да отстоява политика на прозрачност в управлението на институцията, НЗОК публикува утвърдени актуализирани годишни стойности за 2015 г. по Решение на Надзорния съвет на НЗОК за болнична медицинска помощ.

Вижте прикачения файл. 

Прикачени файлове

Утвърдени актуализирани годишни ст...

Коментари