Публикация

НЗОК публикува утвърдени актуализирани годишни стойности за 2015 г. за болнична медицинска помощ

Информацията е в изпълнение на декларираните намерения от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Глинка Комитов да се отстоява политика на прозрачност в управлението на институцията


В изпълнение на декларираните намерения от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Глинка Комитов, да отстоява политика на прозрачност в управлението на институцията, НЗОК публикува утвърдени актуализирани годишни стойности за 2015 г. по Решение на Надзорния съвет на НЗОК за болнична медицинска помощ.

Вижте прикачения файл. 

" }-->

Прикачени файлове

Утвърдени актуализирани годишни ст...

Коментари