Публикация

НЗОК публикува данни за изплатени суми за онкотерапии в болниците

Информацията обхваща периода от декември 2014 г. до март 2015 г.


В изпълнение на декларираните намерения от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Глинка Комитов, да отстоява политика на прозрачност в управлението на институцията, НЗОК публикува информация за изплатени/заявени средства за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ, отчетени за извършена дейност за периода декември 2014 г. - март 2015 г. (в лева).

Вижте прикачения файл. 

Прикачени файлове

Информация за изплатени средства з...

Коментари