Публикация

НЗОК публикува данни за изплатени средства за медицински изделия в болниците

Информацията обхваща периода декември 2014 г. - март 2015 г.


В изпълнение на декларираните намерения от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Глинка Комитов, да отстоява политика на прозрачност в управлението на институцията, НЗОК публикува информация за изплатени/заявени средства за здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, отчетени за извършена дейност за периода декември 2014 г. - март 2015 г. (в лева).

Вижте прикачения файл. 

Прикачени файлове

Изплатени средства за здравноосигу...

Коментари