Публикация

СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ

Резюме на едноименната презентация за X конгрес по хранене - май, 2015 г. Автори: С. Петрова, Л. Рангелова, В. Дулева


Разработени са нови препоръки и методично ръководство за здравни специалисти относно храненето на децата в кърмаческа възраст в България. Те са съобразени със съвременните международни становища и проблемите в храненето и хранителния статус на кърмачетата у нас.

Изключителното кърмене (само кърма без допълнителни течности) до 6-месечна възраст е желателна цел, като кърменето при поискване на кърмачето е негов важен аспект. Захранване е препоръчително не по-рано от 17-та седмица и не по-късно от 26-та седмица. 

Първата допълваща храна трябва да е богата на желязо (зърнена каща обогатена с желязо, месно пюре) за намаляване на риска от железен дефицит. Препоръчва се постепенно включване на храни с алергенен потенциал, но прясно мляко след 12-месечна възраст поради ниското съдържание на желязо. 

Въвеждането на глутен съдържащи зърнени храни е препоръчително около 6-месеца при продължаващо кърмене за оптимален толеранс. Допълващите храни не трябва да се солят, захар не се добавя или се добавя в ограничени количества. 

Плодов сок се дава най-рано след навършване на 6-месеца. Пълнозърнести храни се въвеждат още в кърмаческа възраст. Пчелен мед не се дава до навършване на 1 година поради риск от ботулизъм. 

Кърменето, навременното и подходящо захранване осигуряват не само оптимален растеж и развитие на децата, но намаляват също риска от алергии и автоимунни заболявания в ранното детство, редуцират риска от хронични заболявания в по-късна възраст.

New recommendations and guidelines for health professionals on feeding of infants in Bulgaria were developed. They were considered with the current international positions and national problems in feeding and nutritional status of infants.

Exclusive breastfeeding up to 6-months of age is desirable goal as responsive breastfeeding on demand of infant is important aspect. Complementary feeding should not be introduced before 17 weeks and not later than 26 weеks of age. The first complementary food should be rich in iron (iron fortified cereals, meat puree) for reduction of iron deficiency. It is recommended gradually to introduce allergenic foods but to delay cow milk until 12 months because of its low iron content. Gluten introduction is suggested at about 6 months along with continued breastfeeding for optimal tolerance. Salt should not be added to complementary foods, sugar should be avoided and limited. Fruit juice should not be introduced earlier than 6 months. Wholegrain cereals are offered still in the infancy. Considering the risk for botulism honey should not to be given until 1 year of age.

Breastfeeding, timely and appropriate complementary feeding ensure not only optimal growth and development of children, but also reduce allergy and autonomic disease risk in early childhood, and decrease risk for chronic diseases in later life. 

Автори: С. Петрова, Л. Рангелова, В. Дулева

Коментари

Трудно ми е да си представя как 6 месеца бебето трябва да се държи без вода. Аз кърмих 9 месеца, но давах вода на детето. Не знам дали съм била права, но се доверявах повече на интуицията си, отколкото на различните правила...