Публикация

ТЕРАПЕВТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПАЦИЕНТИ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ С Axura film-coated tabl 10 mg х 28

НЗОК код на Axura film-coated tabl 10 mg х 28 NF785, ще бъде активен до 01.08.2015 г., за да могат да бъдат изпълнявани издадените преди 15.06.2015 г. рецепти.


В актуализация на Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък /ПЛС/, към 02.07.2015 г., лекарственият продукт Axura film-coated tabl 10 mg х 28 е заличен от Приложение №1 на ПЛС. НЗОК код на цитирания лекарствен продукт NF785, ще бъде активен до 01.08.2015 г., за да могат да бъдат изпълнявани издадените преди 15.06.2015 година рецепти.Здравноосигурените лица, които са започнали терапевтичен курс с лекарствения продукт Axura film-coated tabl 10 mg х 28, е необходимо да се обърнат към лекуващия ги специалист за терапевтична алтернатива, която се отразява в амбулаторен лист.След анулиране на действащия протокол за лекарствения продукт Axura film-coated tabl 10 mg х 28, НЗОК код NF785, изготвеният нов протокол се заверява в съответната РЗОК, като се представя амбулаторния лист с отразената в него смяна на терапията.

Коментари