Публикация

ЕПИЛЕПСИЯ

50 стр. автор: Хр. Колчев. Под редакцията на Проф. П. Шотеков Книгата е за невролози и общопрактикуващи лекари Разпространява се безплатно от мед. представители на "Аctavis" или при поискване от Клиниката по нервни болести, УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" София


Медицинска книга за епилепсия 

Коментари