Мултиплена склероза
проф. Пенко Шотеков, дмн
проф. Пенко Шотеков, дмн
Лекар
Мултиплена склероза

Мултиплена склероза

36 стр. автор: Д. Стоилова. Под редакцията на Проф. П. Шотеков Книгата е за невролози и общопрактикуващи лекари Разпространява се безплатно от мед. представители на "Merck" или при поискване от Клиниката по нервни болести, УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" София

Медицинска книга 

Мнения