Публикация

Мултиплена склероза

36 стр. автор: Д. Стоилова. Под редакцията на Проф. П. Шотеков Книгата е за невролози и общопрактикуващи лекари Разпространява се безплатно от мед. представители на "Merck" или при поискване от Клиниката по нервни болести, УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" София


Медицинска книга 

Коментари