Публикация

​Организацията „Molecular Health“ цели да подобри лечението на рак

Нов поглед върху гените и рака


През 2000-та година за пръв път бяха разчетени всички 3,4 милиарда базови двойки в ДНК на човешкия геном. Този по-добър поглед върху т.нар. „генетичен отпечатък“, който всеки един от нас притежава, разкри нови перспективи пред лечението на много болести, включително и рак. Въпреки това, цялостният процес на генетичното секвнениране си оставаше скъпоструваща процедура, която отнема твърде много време.

През 2014-та, Molecular Health, водеща компания в областта на био-медицината, разработи продукта TreatmentMAP. Неговата цел е да преведе информацията, която дава генетичният анализ в такава, която лекарите и пациентите ще могат да използват, за да направят избор за най-подходящо лечение на ракови заболявания.

Днес, благодарение на Molecular Health, човешкият геном може да бъде разчетен на сравнително достъпна цена, в рамките броени дни.

Как да се използва информацията?

Както специалистите от Molecular Health разясняват, едно и също противораково лечение може да спаси живота на един пациент, но да се окаже токсично за друг. Всеки случай на рак е уникален и е много трудно да се определи коя терапия ще има негативен ефект и коя ще проработи. За съжаление, няма универсален подход, за който да се знае, че непременно би бил подходящ за всички.

Разчитайки на философията, върху която се основава персонализираната медицина, Molecular Health е на път да промени радикално методите за превенция и лечение на рак.

Как работи анализа?

За да започне процеса, лекуващият лекар изпраща тъканна проба от тумора до лаборатория на Molecular Health. Пробата съдържа материал както от туморни клетки, така и от здрави клетки. 

В лабораторията ДНК от пробите се подлага на секвениране и геномът на раковата тъкан се сравнява с този на здравата, чрез TreatmentMAP . След това софтуерният продукт подлага на сравнителен анализ генетичния профил на тумора, с база данни от научна и клинична информация, която Molecular Health събира през последните 10 години. Базата данни включва информация от 23 милиона научни публикации за стотици туморни маркери, 37 000 лекарства, над 90 000 клинични проучвания и др.

След само няколко часа се идентифицират възможностите за лечение на пациента и се анализират от сертифициран от Molecular Health онколог, който изготвя доклад за лекуващия лекар. Докладът включва ефективните и неефективните за конкретния случай терапии, всички рискове от странични ефекти или токсичност, както и потенциални за пациента клинични проучвания. 

Времето от изпращането на пробата до получаването на доклада е около 2 седмици. На базата на получената информация, лекуващият лекар може да избере най-ефективното и същевременно щадящо лечение за пациента.

Корпоративна програма за онкологични заболявания (COPE)

Освен с медицински организации, Molecular Health вече си партнира и с различни компании, за да осигури на служителите им достъп до услугата TreatmentMAP™. Тази практика е приета в САЩ и Германия, като се очаква скоро това да стане и в Канада.

Какво предстои?

Мисията на Molecular Health е да допринася все повече за оценка на ефективността и безопасността на лечението за пациентите с рак. Освен това организацията цели да разшири дейността си и да започне изследвания върху други заболявания, както и да приложи подхода TreatmentMAP TM , за да подобри цялостното качество на живот на пациентите.

Molecular Health се стремят да насочат услугите си и към здрави хора, с цел ранна идентификация и превенция на различни заболявания. Компанията имам за цел да предоставя технологии, максимално достъпни за крайния потребител.

НМ Дженомикс и TreatmentMAPTM

Един от настоящите проекти на НМ Дженомикс, в сферата на персонализираната онкология, е да интегрира TreatmentMAP TM, като възможност за българските пациенти. За повече информация по отношение на изследването, посетете нашия сайт или се свържете с наш представител.

Коментари