Публикация

Иновативен фармакогенетичен тест в сферата на персонализираната психиатрия вече и в България

Иновативен фармакогенетичен тест в сферата на персонализираната психиатрия вече и в България

Фармакогенетичен тест за определяне на най-подходящата терапия при пациенти с емоционални и ментални разстройства се предлага от скоро и у нас


Бурното развитие на генетиката и молекулярната биология доведе до прилагането на съвсем нов подход в лечението на различни заболявания – т.нар. персонализирана медицина. Най-популярното определение за персонализирана медицина е точното лекарство в точната доза за точния пациент. Тестът Genecept Assay на американската компания Genomind дава възможност за назначаване на терапия на пациентите с емоционални и ментални разстройства на база на индивидуалния молекулярно-генетичен профил на всеки отделен пациент и вече е достъпен и в България.

Тестът Genecept Assay е приложим при широк спектър разстройства -депресия, тревожно разстройство, биполярно разстройство, шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство, синдром на хиперактивност и дефицит на внимание и други разстройства;

  • Тестът идентифицира специфични за всеки пациент генетични маркери, които дават информация кои медикаменти ще действат по очаквания начин, кои няма да са ефективни, с кои могат да се очакват странични ефекти.
  • Тестът позволява да се избегне процеса на проба-грешка и да се скъси пътят до подобряване състоянието на пациента. Помага да се намалят разходите по лечението, като спестява преминаването през неефективни терапии.
  • Вземането на проба за теста Genecept Assay е много лесно – прави се натривка на лигавицата на вътрешната страна на бузата, което е бързо и безболезнено за пацента;
  • Тестът покрива над 20 класа медикаменти, общо 122 лекарства, одобрени от Американската агенция по храни и лекарства (97% от лекарствата, използвани в психиатричната практика);
  • Включва 18 клинично валидирани гени (12 фармакодинамични и 6 фармакокинетични), т.е. позволява не само да се назначи точната терапия, но и в точната доза, съобразно особеностите на индивидуалния метаболизъм;
  • Тестът е изключително полезен при пациенти без оптимален отговор от лечението: предишни неуспешни лечения, лош отговор или нежелани реакции;
  • Резултатът е под формата на доклад от 8 стр., който е готов от 3 до 5 дни след пристигане на пробата в лабораторията и съдържа ясно поднесена информация, лесна за разчитане и разбиране.
  • Тестът Genecept Assay се използва от над 7 000 лекари в САЩ, като са направени общо над 150 000 теста.
  • Към всеки тест е включена консултация за лекуващия лекар с медицински специалист на Genomind, САЩ (по желание).

В България американската компания Genomind се представлява от НМ Дженомикс - компания,  предлагаща на българския пазар иновативни изследвания в сферата на персонализираната медицина.  За повече информация: 0888 018 722; 0889 346768; www.nmgenomix.com

Коментари