Публикация

За родители: анкета за очното здраве на децата

В рамките на кампанията ни за профилактика на детското зрение сме подготвили  специална анкета (съгласувана със специалисти: офталмолог, оптометрист и оптика), която цели да събере актуална информация за състоянието на очното здраве на децата в България.


Анкетата е анонимна и въпросите в нея са насочени към деца и младежи на възраст до 18 години.Попълва се от родител  при извършването на скрининг на очите. Възможно е анкетата да се попълва лично и от младежи на възраст над 14 г.

При активно участие на родители и деца в кампанията като резултат от нея, освен реално установените проблеми със зрението при конкретни деца, преминали скрининг, ще бъде събрана важна информация за състоянието на зрението на децата в предучилищна и училищна възраст. Такава актуална информация към настоящия момент липсва.

Анкетата е кратка – отнема 2-3 минути и е важно да бъде попълнена за повече деца. Въпросите събират информация за това дали е правен до момента профилактичен очен скрининг на детето, както и очен преглед при специалист; колко често се прави профилактика на зрението на детето, има ли то изписани очила, носят ли родителите очила, носи ли детето качествени слънчеви очила с UV защита за очите; колко време на ден детето гледа в екран на електронни устройства (компютър, таблет, телефон и телевизия) и колко често детето се занимава със спорт или някакъв вид физическа активност.

Ако анкетата се попълва в оптика при извършване на скрининг на очите, се прикача бележката с данните от скрининга и се пише диоптъра, ако има такъв.

Може да попълните анкета и  online ТУК

Коментари