Публикация

Изработва се нов механизъм за проследяване на пациентите с ревматологични заболявания

Той се прави от работна група от експерти на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), заедно с проф. д-р Рашо Рашков, национален консултант по ревматология, и проф. д-р Румен Стоилов –председател на Българското дружество по ревматология


Работна група от експерти на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), 

заедно с проф. д-р Рашо Рашков, национален консултант по ревматология (на снимката вдясно), 

и проф. д-р Румен Стоилов – председател на Българското дружество по ревматология (на снимката долу), продължават своята работа за изготвяне на Проект за изменение на Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ, в сила от 1 август т.г. 

Това бе заявено на поредната тристранна среща, на която присъстваха експерти на институцията, проф. Рашков и проф. Стоилов, както и представители на трите пациентски организации - Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА), Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) и Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ). Срещата се състоя на 15 октомври т.г. в Централното управление на здравната каса.

Дискусиите преминаха в конструктивна атмосфера и срещата приключи със следните решения, около които се обединиха трите страни:

Националният консултант по ревматология и председателят на научното дружество предложиха да бъде изработен нов механизъм за наблюдение на пациентите с умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит, които се лекуват с биологични продукти. Тези пациенти наброяват около 4500 души. Обсъжда се възможността на тези пациенти да бъдат извършени всички необходими изследвания в ревматологичните отделения на многопрофилните болници за активно лечение в цялата страна в рамките на един ден, без те да бъдат хоспитализирани.

Пациентите, които в момента се лекуват с биологични продукти, до края на 2015 г. ще получават протоколите си за скъпоструващо лечение, независимо от това дали са диспансеризирани или не. Включването на нови пациенти до края на т.г. ще става при спазването на Изискванията на НЗОК, действащи в момента. Срокът за преминаване на пациентите на лечение с биологични продукти ще бъде 6 месеца, ако се докаже, че терапията, прилагана през това време, не дава желания ефект. 

" }-->

Коментари