Практически подходи и очаквани резултати при въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните заведения
Професионална организация на болничните фармацевти в България
Професионална организация на болничните фармацевти в България
Организация
Практически подходи и очаквани резултати при въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните заведения

Практически подходи и очаквани резултати при въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните заведения

Проф. Илко Гетов, дф Национален консултант по клинична фармация, Председател на Българския фармацевтичен съюз IX-та Национална конференция по болнична фармация, ПОБФБ, София, октомври 2015 г.

Очаквани резултати от въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните заведения (1)

 • Възможност за пряко въздействие върху избора на терапия на пациента и следователно по-рационалното предписване и употреба;
 • Възможност за взаимодействие, специализация и по-широки познания на клиничните фармацевтите;
 • Достъп до медицински база-данни, проследяване състоянието на пациента и съгласието му /compliance/ и придържане /adherence/ с назначената терапия;
 • Навременно откриване и съобщаване на появилите се нежелани лекарствени реакции;
 • Изработване на съвременна лекарствената политика на лечебното заведение;
 • По-добра възможност за предоставяне на независима информация на медицинските специалисти;
 • Фармакокинетични изследвания, терапевтичен лекарствен мониторинг и извършване на анализи на лекарства в биологични среди;
 • Контрол на приготвянето на лекарства, снабдяване, съхранение и разпределение в клиниките;
 • Участие в планирането и осъществяването на клинични проучвания.

Цялата презентация може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Presentation_Hospital pharmacy con...

Мнения

17 окт 2015 22:42
Микаелла Петрова
17 окт 2015 22:42

Звучи много добре.