Публикация

Практически подходи и очаквани резултати при въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните заведения

Проф. Илко Гетов, дф Национален консултант по клинична фармация, Председател на Българския фармацевтичен съюз IX-та Национална конференция по болнична фармация, ПОБФБ, София, октомври 2015 г.


Очаквани резултати от въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните заведения (1)

  • Възможност за пряко въздействие върху избора на терапия на пациента и следователно по-рационалното предписване и употреба;
  • Възможност за взаимодействие, специализация и по-широки познания на клиничните фармацевтите;
  • Достъп до медицински база-данни, проследяване състоянието на пациента и съгласието му /compliance/ и придържане /adherence/ с назначената терапия;
  • Навременно откриване и съобщаване на появилите се нежелани лекарствени реакции;
  • Изработване на съвременна лекарствената политика на лечебното заведение;
  • По-добра възможност за предоставяне на независима информация на медицинските специалисти;
  • Фармакокинетични изследвания, терапевтичен лекарствен мониторинг и извършване на анализи на лекарства в биологични среди;
  • Контрол на приготвянето на лекарства, снабдяване, съхранение и разпределение в клиниките;
  • Участие в планирането и осъществяването на клинични проучвания.

Цялата презентация може да видите в прикачения файл.

" }-->

Прикачени файлове

Presentation_Hospital pharmacy con...

Коментари

Звучи много добре.