Публикация

Целогодишна серия от беседи, разделени на модулен абонаментен принцип

От месец октомври започваме целогодишна серия от беседи, разделени на модулен абонаментен принцип. Беседите ще се провеждат две съботи в месеца. Ще бъдат подбирани теми от различни модули, за да можете да получавате по-обширни знания и да засегнем максимален брой интересни за вас въпроси.


Програма за месец октомври 2015


17.10.2015 - Модул „Детско здраве“

10:30 - 12:00 Тема "Различното - детето не е малък възрастен"

12:15 - 13:45 Тема "Най-честите детски заболявания през есента и как да ги профилактираме."

24.10.2015 - Модул „Емоционално здраве“

10:30 - 12:00 Тема "Методи за релаксация, визуализация, съхраняване на енергията."

12:15 - 13:45 Тема "Техники за редуциране на стреса: ТЕС."

Програмата за месец ноември, целогодишните теми и информация за записването можете да намерите на страницата ни

http://hela-bg.net/bg/component/content/article/5-past-events/278-nowo-w-centar-hela.html

Коментари