Публикация

Целогодишна серия от беседи, разделени на модулен абонаментен принцип

Целогодишна серия от беседи, разделени на модулен абонаментен принцип

От месец октомври започваме целогодишна серия от беседи, разделени на модулен абонаментен принцип. Беседите ще се провеждат две съботи в месеца. Ще бъдат подбирани теми от различни модули, за да можете да получавате по-обширни знания и да засегнем максимален брой интересни за вас въпроси.


Програма за месец октомври 2015


17.10.2015 - Модул „Детско здраве“

10:30 - 12:00 Тема "Различното - детето не е малък възрастен"

12:15 - 13:45 Тема "Най-честите детски заболявания през есента и как да ги профилактираме."

24.10.2015 - Модул „Емоционално здраве“

10:30 - 12:00 Тема "Методи за релаксация, визуализация, съхраняване на енергията."

12:15 - 13:45 Тема "Техники за редуциране на стреса: ТЕС."

Програмата за месец ноември, целогодишните теми и информация за записването можете да намерите на страницата ни

http://hela-bg.net/bg/component/content/article/5-past-events/278-nowo-w-centar-hela.html

Коментари