Публикация

Изследвания за BRCA мутации при жени с рак на яйчниците: митове и факти

През последните години много публични личности споделиха мотивите си да предприемат изследвания за предразположеност към рак на гърдата и яйчниците. С цел да бъде повишена информираността по тези въпроси, те описват борбата с коварните заболявания, засегнали тях или техни роднини.


В резултат на това днес се водят все по-активни дискусии за влиянието на фамилната история, възрастта и етническия произход върху риска от развитие на тези онкологични заболявания. Обсъжда се и ползата от тестовете за BRCA мутации при жени, които вече са диагностицирани с рак на яйчниците.

Според Националния институт за изследвания на рака, САЩ, около 15% от жените с рак на яйчниците са носителки на мутации в BRCA гените. Медицинските общности препоръчват всички жени с епителен овариален карцином да бъдат насочени към генетично изследване за BRCA мутации. Въпреки това повечето от тези пациентки не предприемат направата на генетични изследвания, вероятно защото често се сблъскват с редица погрешни схващания. Ето някои от най-разпространените митове относно изследванията за BRCA мутации при жените с рак на яйчниците, съпоставени със съответните факти: http://www.nmgenomix.com/bg/blog/izsledvania-za-br...

Коментари