Публикация

Ново лечение за ХИВ е било одобрено

Ново лечение за ХИВ е било одобрено от Американската администрация по храните и лекарствата.


Ново лечение за ХИВ е било одобрено от Американската администрация по храните и лекарствата.

Genvoya - таблетка, съдържаща лекарствата елвитегравир, cobicistat, емтрицитабин и тенофовир alafenamide - може да се използва за лечение на ХИВ-1 инфекция при възрастни и деца на 12 и повече години с тегло най-малко 34.65 килограма.

Одобрението се базира на четири клинични проучвания, включващи общо 3,171 пациенти. Те показват Genvoya е ефективен за намаляването на вирусния товар и сравним с други лечения, казват от администрацията по храните и лекарствата САЩ.

Genvoya - направено от базираната в Калифорния Gilead Sciences Inc. - съдържа нова форма на тенофовир не са предварително одобрени от администрацията по храните и лекарствата САЩ.. Тази нова форма на тенофовир поставя по-малки количества от лекарството в кръвта, но по-големи количества в клетките.

Най-честият страничен ефект, свързан с Genvoya е гадене. Продуктът носи листовка Предупреждение за възможния риск от натрупване на млечна киселина в кръвта и тежки чернодробни проблеми, и двете от които могат да бъдат фатални.

Предупреждението посочва също, че Genvoya не е одобрен за лечение на хроничен хепатит B инфекция.

Дата на публикацията: ноември 2015

източници:

http://wwww.drugs.com

Коментари