Публикация

Профилактични прегледи за фирми

ДКЦ 1 гр. Пловдив извършва организиране на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите изготвяне на медицински здравни досиета.


ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Периодичните профилактични прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ включват:

1. Задължителни прегледи при:

  • Терапевт/вътрешен

2. Задължителни изследвания:

  • пълна кръвна картина
  • урина
  • Артериално налягане
  • Електрокардиограма

3. Допълнителни прегледи при специалист:

  • Невролог и/или Офталмолог

4. При работа с вредности и повишен риск се извършват и допълнителните задължителни медицински прегледи и изследвания, съгласно Наредба №3 /1987г. на МЗ

Коментари