Публикация

Националната аптечна карта ще даде насоките за подобрен достъп до фармацевтични услуги

Чрез Националната аптечна карта ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти и фармацевтични услуги, осигурявани от аптеки и ще се идентифицират населените места, в които има недостиг


Националната аптечна карта ще бъде основен инструмент за осигуряване на равномерен достъп до фармацевтични услуги и грижи за населението. Българският фармацевтичен съюз (БФС) ще участва в подготовката й, което е заложено в проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това заяви проф. Илко Гетов, председател на съюза и вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз по време на пресконференция в Кюстендил по повод Деня на съсловната организация на магистър-фармацевтите – 10 февруари. Чрез Националната аптечна карта ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти и фармацевтични услуги, осигурявани от аптеки и ще се идентифицират населените места, в които има недостиг.

Съсловната организация на магистър-фармацевтите е във финален етап на разработване на уеб платформа за визуализация на разпределението на аптеките и дрогериите по видове и дейности, която може да бъде използвана при изготвянето на нормативния документ „Национална аптечна карта“. Платформата ще показва броя на аптеките в едно населено място и дейностите, които извършват. За изготвянето й е използвана и систематизирана информация от регистрите – на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и Националната здравноосигурителна каса. Електронният регистър на БФС, в който са вписани данните за всички магистър-фармацевти, имащи право да практикуват у нас, ще бъде свързан с уеб платформата за разпределението на аптеките. Така всеки ще може лесно и по всяко време да провери коя е най-близката аптека с договор с НЗОК, дали в нея се отпускат инсулини или се приготвят лекарства, уточни маг.-фарм. Светослав Крумов - главен секретар на БФС. Очаква се уеб платформата да стартира и да бъде достъпна в началото на месец април.

Съпоставка на данните при обработка на информацията от регистрите на институциите със средноевропейските показатели показва, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки на 100 000 души население и на едно от последните, по достъп до фармацевтична услуга. Достъпът до фармацевтична услуга се определя не от броя на аптеките, а от дейностите, които те осигуряват и магистър-фармацевтите, които ги извършват.

Средностатистически показатели за

европейските страни

Национални данни

за България

Брой на населението, обслужвано от 1 аптека

4450

1989
Брой магистър-фармацевти в една аптека 2,6 1,4

Според електронния регистър на Българския фармацевтичен съюз към момента в страната практикуват 6050 магистър-фармацевти. За област Кюстендил техният брой е 94 магистър-фармацевти. Регистърът предоставя обобщена информация в реално време за всичките 28 регионални фармацевтични колегии, за техните членове и програмите за продължаващо обучение.

Денят на съсловната организация на магистър-фармацевтите се отбелязва за трети пореден път. Датата 10 февруари е избрана, тъй като на този ден през 2007 г. се провежда Учредителният (първи) конгрес на БФС. Тази година символичен домакин е Регионалната фармацевтична колегия (РФК) Кюстендил, носител на наградата „Регионална фармацевтична колегия за 2015 г.“. Магистър-фармацевт София Захариева с над 40 годишен стаж, редовен член на РФК Кюстендил ще бъде отличена за принос в утвърждаване на професионалните стандарти, обяви маг.-фарм. Евгения Димитрова председател на Управителния съвет на РФК Кюстендил.

Коментари