Публикация

Националната аптечна карта ще даде насоките за подобрен достъп до фармацевтични услуги

Националната аптечна карта ще даде насоките за подобрен достъп до фармацевтични услуги

Чрез Националната аптечна карта ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти и фармацевтични услуги, осигурявани от аптеки и ще се идентифицират населените места, в които има недостиг


Националната аптечна карта ще бъде основен инструмент за осигуряване на равномерен достъп до фармацевтични услуги и грижи за населението. Българският фармацевтичен съюз (БФС) ще участва в подготовката й, което е заложено в проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това заяви проф. Илко Гетов, председател на съюза и вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз по време на пресконференция в Кюстендил по повод Деня на съсловната организация на магистър-фармацевтите – 10 февруари. Чрез Националната аптечна карта ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти и фармацевтични услуги, осигурявани от аптеки и ще се идентифицират населените места, в които има недостиг.

Съсловната организация на магистър-фармацевтите е във финален етап на разработване на уеб платформа за визуализация на разпределението на аптеките и дрогериите по видове и дейности, която може да бъде използвана при изготвянето на нормативния документ „Национална аптечна карта“. Платформата ще показва броя на аптеките в едно населено място и дейностите, които извършват. За изготвянето й е използвана и систематизирана информация от регистрите – на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и Националната здравноосигурителна каса. Електронният регистър на БФС, в който са вписани данните за всички магистър-фармацевти, имащи право да практикуват у нас, ще бъде свързан с уеб платформата за разпределението на аптеките. Така всеки ще може лесно и по всяко време да провери коя е най-близката аптека с договор с НЗОК, дали в нея се отпускат инсулини или се приготвят лекарства, уточни маг.-фарм. Светослав Крумов - главен секретар на БФС. Очаква се уеб платформата да стартира и да бъде достъпна в началото на месец април.

Съпоставка на данните при обработка на информацията от регистрите на институциите със средноевропейските показатели показва, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки на 100 000 души население и на едно от последните, по достъп до фармацевтична услуга. Достъпът до фармацевтична услуга се определя не от броя на аптеките, а от дейностите, които те осигуряват и магистър-фармацевтите, които ги извършват.

Средностатистически показатели за

европейските страни

Национални данни

за България

Брой на населението, обслужвано от 1 аптека

4450

1989
Брой магистър-фармацевти в една аптека 2,6 1,4

Според електронния регистър на Българския фармацевтичен съюз към момента в страната практикуват 6050 магистър-фармацевти. За област Кюстендил техният брой е 94 магистър-фармацевти. Регистърът предоставя обобщена информация в реално време за всичките 28 регионални фармацевтични колегии, за техните членове и програмите за продължаващо обучение.

Денят на съсловната организация на магистър-фармацевтите се отбелязва за трети пореден път. Датата 10 февруари е избрана, тъй като на този ден през 2007 г. се провежда Учредителният (първи) конгрес на БФС. Тази година символичен домакин е Регионалната фармацевтична колегия (РФК) Кюстендил, носител на наградата „Регионална фармацевтична колегия за 2015 г.“. Магистър-фармацевт София Захариева с над 40 годишен стаж, редовен член на РФК Кюстендил ще бъде отличена за принос в утвърждаване на професионалните стандарти, обяви маг.-фарм. Евгения Димитрова председател на Управителния съвет на РФК Кюстендил.

Коментари