Публикация

​Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) утвърди нови изисквания за лечение на диабет и множествена склероза

Променя се и лечението с медикамента "Метотрексат"


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) утвърди нови изисквания в извънболничната помощ за:

- инсулиново лечение на захарен диабет тип 1;
- лечение на захарен диабет тип 2;
- лечение с медикамента „Метотрексат“.

Новите изисквания са направени във връзка с актуализацията на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), съдържащ медикаменти за домашно лечение, които НЗОК заплаща. В списъка вече са включени новите лекарствени продукти с Международни непатентни наименования /INN/ Insulin degludec – за захарен диабет тип 1 и тип 2 и Empagliflozin-SGLT2 инхибитори за захарен диабет тип 2, както и промяна във възрастовите ограничения на Insulin detemir.

Според новите изисквания отпада необходимостта от прилагане на копие от рецептурната книжка на здравноосигуреното лице към документите, с които се предписва терапията, поради възможността за обективизиране на информацията за проведена предхождаща терапия от информационната система на НЗОК. 

Освен това в ПЛС вече е включен медикаментът Метотрексат за парентерално приложение при лечение на пациенти с псориазис, серопозитивен ревматоиден артрит и юношески (ювенилен) артрит.
В изготвянето на новите изисквания са участвали консултантите на НЗОК по ендокринология и болести на обмяната, както и експерти от институцията по кожни и венерически болести, ревматология и детска ревматология.  

Новите изисквания можете да видите в прикачените файлове. 

Прикачени файлове

Изисквания диабет тип 1
Изисквания диабет тип 2
Изисквания метотрексат
Изисквания множествена склероза

Коментари