Публикация

РЕЗЮМЕ: Кондициониране на донор

Автор: мед. сестра Станислава Тодорова - КАИЛ, ВМА София


След като се установи диагнозата мозъчна смърт, третирането на потенциалния донор трябва да бъде преориентирано и следва да се концентрира върху поддържането и защита на органите, които ще бъдат трансплантирани(третиране на донора, насочено към органите). Това означава, че прогресивната дисфункция на дейноста на органите, която се проявява след мозъчната смърт, трябва да бъде оценена, за да бъде забавена или излекувана. Мозъчната смърт неизбежно ще доведе до спиране на сърдечната дейност. По време на този процес има основни патофизиологични изменения на сърдечно-съдовата и дихателната система, както и изменения в хормоналния и метаболитния баланс. Третирането на донорите следва да поправи тези изменения с цел запазване на жизнеспособността на органите, доколкото това е възможно.

Въпреки несъответствието между броя хора, очакващи трансплантация на орган, и броя налични органи, третирането на донора продължава да бъде една от най-пренебрегваните области в трансплантната медицина. До 25% от потенциалните донори биват изгубвани поради сърдечно-съдов колапс преди добиване на органите. Установяването на принципи за интензивно и целенасочено третиране на донорите може да намали броя починали донори, които са изгубени поради сърдечно-съдов колапс.

Коментари