Публикация

Артериална хипертония при деца - доц. д-р Лъчезар Маринов

Артериалната хипертония сe нарежда сред най-значимите заболявания при възрастното население


Артериалната хипертония сe нарежда сред най-значимите заболявания при възрастното население, поради високата си честота, болестност и смъртност от съдови усложнения. В последните години все по-често се среща и при децата. Какви са рисковите фактори и какви действия да предприемат родителите съветва доц. д-р Лъчезар Маринов, детски кардиолог в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна

Коментари