Публикация

РЕЗЮМЕ: Мозъчна смърт - съвременни подходи при донорстово

м.с. Станислава Тодорова - КАИЛ, ВМА - София


Органната трансплантация е позната в медицинските среди като "висш пилотаж". Организирането й е сложен, дълъг и отговорен процес.

За да се задейства огромният екип от специалисти, осъществяващи я, е необходимо наличие на "потенциален донор". При вероятна ситуация, пациент с GCS < 5 задължително се уведомява координатора по донорство. Попълва се формата в софтуера на ИАТ "Пациенти е кома". При настъпването на мозъчна смърт и стартиране на процедура по окончателно доказване на мозъчна смърт на потенциалния донор, координаторът от съответното лечебно заведение следва да информира дежурния лекар или изпълнителния директор на ИАТ за евентуално предстояща процедура.

В наши дни, не само в медицинската образователна система, е възприета концепцията за мозъчна смърт. "Невъзвратимо спиране на мозъчната функция на хемисферите и мозъчния ствол, включително клиничен неврологичен преглед(за демонстрация на липсата на активност на мозъчния ствол), плюс поне един инструментален тест за доказване за съществуването на феномени свързани с МС".

Коментари