Публикация

БАПЗГ преизбра Милка Василева за председател

По време на четвъртия Отчетно-изборен конгрес на БАПЗГ досегашният председател на УС на съсловната организация Милка Василева бе преизбрана.


Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи преизбра Милка Василева за председател на Управителния съвет. Това се случи по време на четвъртия Отчетно-изборен конгрес на БАПЗГ, който се проведе на 12 и 13 май в София. За заместници бяха избрани Петя Найденова, Антоанета Димитрова и Ниязи Шакир. Главен секретар е Дафинака Коцева.

Членове на УС: проф. Тoнчева, Магдалена Нинова, Иванка Стамболова, Елена Симеонова, Величка Джонева, Красимира Димитрова, Марияна Младенова, Мария Куртева, Маргарита Младенова, Вера Иванова, Мима Митева, Галя Начовска

За председател на НСК бе избрана Петя Недкова.

Зам. Председатели:

1. Розалина Спасова

2. Виолета Стоянова

3. Невена Бонинска

Членове: Галина Чанева, Силвия Димитрова, Грета Колева, Силвия Младенова, Петя Дилова, Петя Запрянова, Димитрина Бачева, Катя Николова, Теодора Влахова

Председател на Контролна комисия е Лиляна Николова.

Членове: Камелия Драгиева, Галя Цекова, Марияна Котелска, Ирина Предьова

За председател на Етичната комисия бе избрана Катя Христова

Членове: Белгин Садък, Марияна Стоянова, Мустафа Шабан, Детелина Сомлева, Петър Сребрев, Светла Илиева

Коментари