Публикация

Оценка на здравните технологии в България

Представя процеса на ОЗТ след излизане на Наредба № 9Коментари

28 юни 2016 15:06
Бойка Тошева
28 юни 2016 15:06

остър ларингит