Публикация

Под наблюдението на проф. Мальо, лекарите от УМБАЛ „Св. Анна“ – София поставиха на трима пациенти портосистемен шънт(TIPSS)

Процедурата е последното възможно, а понякога и еднственото средство за лечние на варици, които кървят, при пациенти с рефрактерен асцид.


Клиниката по кардиология в МБАЛ „Св. Анна“ – София, беше домакин на семинар воден от  проф. Герд  Мальо от Католическия университет в Льовен (Белгия) . Темата на семинара беше „Тежка портална хипертония и рефрактерен асцит“. Участваха лекари и от ВМА, ИСУЛ и Токуда.

По време на обучението, под наблюдението на проф. Мальо, инвазивните кардиолози от УМБАЛ „Св. Анна“ – София поставиха на трима пациенти перкутанен портосистемен шънт (TIPSS).

Процедурата е последното възможно, а понякога и еднственото средство за лечние на варици, които кървят, при пациенти с рефрактерен асцит. За разлика от хирургичните анастомози, които също се прилагат като метод на лечение, поставянето на TIPSS е по-щадящ вариант, при който се запазва и възможността за чернодробна трансплантация.

Още по темата: http://www.sveta-anna.eu/operacia-15-01-2015.pdf

Коментари