Публикация

Рехабилитационни алгоритми при остеоартроза (резюме)

Физикално-терапевтичната и рехабилитационна (ФТР) програма трябва да включва синергична комбинация от два (до три) преформирани фактора, един термо-агент или хидро/балнеопроцедура, както и задължителни две (до три) кинезитерапевтични (КТ) методики .


Ивет Колева1, Борислав Йошинов2

2Професор, Доктор на медицинските науки, Медицински Университет - София;

1Студент, Медицински Университет – София 

Целта на настоящото съобщение е да напомни за потенциала на естествените и преформирани физикални фактори за подобряване качеството на живот на пациентите с остеоартроза (във варианти: спондилоартроза, коксартроза, гонартроза, омартроза). 

На базата на скромния ни 30-годишен клиничен опит в рехабилитацията, предлагаме структурирани и клинично апробирани от нас комплексни рехабилитационни програми, адаптирани към особеностите на клиничната картина, локализацията и конкретния момент от развитието на заболяването остеоартроза.

Според нас обобщеният рехабилитационен алгоритъм задължително започва и завършва с комплексна функционална оценка, базирана на клинични и инструментални методи: активна и пасивна гониометрия, динамометрия и мануален мускулен тест; долориметрия, ултразвуково изследване на стави, електроневрография, електромиография, сонография, лазердоплерфлоуметрия; тестуване на автономията на пациента в ежедневието и на неговото качество на живот, оценка по Международната класификация на функционирането (МКФ). 

Физикално-терапевтичната и рехабилитационна (ФТР) програма трябва да включва синергична комбинация от два (до три) преформирани фактора (електро и светло-лечение, магнитно поле, ултразвук), един термо-агент или хидро/балнеопроцедура (парафин, пелоид; обща или частична процедура с обикновена или минерална вода), както и задължителни две (до три) кинезитерапевтични (КТ) методики (пасивна и активна КТ, балнеоКТ; функционална ерготерапия). Препоръчваме факторите дълбока осцилация, лазер, функционална електростимулация, транскутанна електроневростимулация; аналитични упражнения, пост-изометрична релаксация, стречинг; кал или морска луга; подводна гимнастика.

В хода на клиничните наблюдения и оценки сме установили следните ефекти от приложението на ФТР-програми: увеличаване обема на движения в засегнатите стави, редукция на болката и мускулния спазъм, функционално възстановяване на засегнатите крайници, стабилизация на мускулния баланс, на позата и походката, подобряване качеството на живот на ревматологичните пациенти. 

 

Коментари