Публикация

Физикална и рехабилитационна медицина при фибромиалгия (резюме)

Физикалната и рехабилитационна медицина е част от немедикаментозното лечение според препоръките на European League Against Rheumatism.


Проф. Т. Троев, дмн, д-р М. Георгиева, д-р Хр. Миланова, дм 
Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“, ВМА – София, България 

Фибромиалгията е втората по честота поставена диагноза в ревматологията след остеоартрозата.

Физикалната и рехабилитационна медицина чрез електро- и светлолечението, хидро- и балнеотерапията, пасивната и активна кинезитерапия намалява мускулния спазъм, нивата на болка и умора, повлиява промените в съня, депресивните симптоми и подобрява качеството на живот при пациентите с фибромиалгия. 

Физикалната и рехабилитационна медицина е част от немедикаментозното лечение според препоръките на  European League Against Rheumatism. 

Коментари