Публикация

Идиопатичната белодробна фиброза се бърка често с ХОББ и астма

Идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ) започва неусетно, трудно се разпознава, но напредва бързо, казва проф. Коста Костов, началник на Клиниката по белодробни болести във ВМА


проф. Коста Костов

Идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ) е коварно заболяване, което започва неусетно, прилича на ХОББ или астма, трудно се разпознава, но напредва бързо. Прогнозата е за 2-5 г. преживяемост след поставяне на диагнозата, казва проф. Коста Костов, началник на Клиниката по белодробни болести във ВМА. Повечето пациенти, които той знае, обаче живеят едва около 3 г. На някои им е трудно да повярват, че толкова бързо ще стигнат до дихателна недостатъчност, допълва той.

Идиопатичната белодробна фиброза е виновна за смъртта на великия Марлон Брандо. Това е доказателство, че дори за хората, които имат достъп и пари за най-модерни терапии, не може да се случат чудеса. Тя е рядко заболяване. Засяга около 20 мъже на 100 000 души, а при жените честотата е 13 на 100 000 души. В цяла Европа има между 80 000 и 100 000 пациенти. У нас годишно се откриват между 3 и 9 случая на 100 000. Досега диагнозата е поставена на по-малко от 100 души. Истинският брой болни е поне десет пъти повече.

Причините за белодробната фиброза остават неясни

Разбирането за същината на заболяването се преобръща през последните години. Преди смятахме, че ИБФ е свързана с хронично възпаление, което води до загуба на белодробна тъкан. Според новите разбирания става дума за повтарящи се тъканни увреждания, чиято първопричина остава неизвестна. Терминът „идиопатична“ означава именно това - причината за болестта е неизвестна. Като реакция на различни травми (под травма се разбира тежка инфекция, работа с вредности, пушене в продължение на години) в организма протичат оздравителни процеси. Вместо обаче да се възстанови нормалната тъкан, тя се променя и това води до загуба на белодробна тъкан, пояснява проф. Костов.

Безспорно гените играят роля, защото подобни патологични промени се случват при малко хора. Още обаче не е изяснено кои са точно те и какъв е механизмът на възникване на болестта. Огромно влияние оказва пушенето - повечето пациенти са пушачи, пояснява проф. Костов. Първите симптоми е трудно да се разпознаят дори от пулмолози, които никога не са имали контакт с такъв пациент. На практика диагнозата се поставя само в университетскит болници, които имат опитни специалисти и ресурса за всички необходими изследвания. 

Симптоми на идиопатичната белодробна фиброза могат да бъдат:

  • Новопоявил се задух при усилия
  • Суха кашлица
  • Симптомите са от 12-24 месеца
  • Загуба на тегло
  • Повишена температура
  • Болки по мускулите (миалгии)
  • Болки по ставите (атралгии)

В по-ранните етапи се наблюдава:

  • Задух при обичайни физически усилия (най-често)
  • Влажни хрипове (чуват се от опитен пулмолог)
  • 16% от пациентите с ИББ могат да имат нормален образ при рентгеново изображение.

Нова терапия може да забави хода на болестта

„Досега мислехме, че е възпалително заболяване и лекувахме с противовъзпалителни лекарства. Години наред сме имали самочувствието, че правим нещо за болните, но се оказа, че това не е така. Установи се, че това лечение не увеличава продължителността на живота. Затова през последните години се промени парадигмата на мислене. Установи се, че истинската причина е лошото възстановяване на белия дроб след травми – пушене, пневмония, работа с вредни химикали. В Европа вече е регистрирана нова терапия, която не допуска на възпалението да се върне. Идеята е да се попречи на нова патологична тъкан да замени нормалната в белия дроб. Клиничните изпитания сочат, че новите лекарства удължават преживяемостта, променят качеството на живот. В момента за нейното лечение по здравна каса се полагат само кортикостероиди и то при изостряне. „На практика използваме клиничната пътека за пневмония. Лекуваме за момента човека, а после го пращаме вкъщи до следващата криза“, коментира проф. Костов.

Автор Илияна Ангелова

Коментари