Публикация

III Национален конгрес за млади гастроентеролози - 24.03-26.03.2017

Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България (АМХГБ)


III Национален конгрес за млади гастроентеролози - 24.03-26.03.2017г

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД

Организатор: Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България (АМХГБ)

Регистрация на: mlad.gastroenterolog@gmail.com

 

Коментари