Публикация

Надзорният съвет е най-безконтролното нещо в НЗОК

Делата на болниците срещу решенията на здравната каса са най-вероятната причина надзорът да реши да плати надлимитна дейност за 2016 г.


Решението на Надзорния съвет на НЗОК от 17 декември 2017 г. да изплати надлимитната дейност на лечебните заведения за периода април – ноември 2016 г., най-вероятно е продиктувано от серията дела, които болниците заведоха срещу касата. Делата бяха по инициатива на Националното сдружение на частните болници, но в част от тях се включиха общински и държавни лечебни заведения.

Твърдението на касата, че парите, с които ще с плати нелимитната дейност са спестени от въвеждането на пръстовите отпечатъци, е некоректно. Най-голямата надлимитна дейност през 2016 г. беше натрупана през ноември – точно в периода когато заработиха пръстовите отпечатъци. Тя засяга пациенти, които са приети именно след даване на пръстови отпечатъци. Изплащането й трябваше да бъде направено по установения от закона ред, защото става въпрос за реално извършена дейност. Вместо това Надзорният съвет взе решение всички насъбрани от здравни вноски 55 млн. лв. да отидат за лекарства.

Нормално е касата да провери извършената дейност преди да я плати. Проверките обаче често изненадват с това, че отпада дейност, заради пропуснат подпис или някое дребно недоглеждане.

Трябва също така да се отбележи, че НЗОК не е платила и надлимитната дейност за 2015 г. За тези пари все още се водят дела от болниците. Едно от тях е стигнало до седемчленен състав във ВАС. Има и друго, при което повече от година се чака да се произнесе втора инстанция. На първа инстанция съдът казва, че надзорът на касата е превишил правата си и е действал над решенията на депутатите, защото надзорниците са разпределяли бюджета по начин различен от парламента.

Най-безконтролното нещо в НЗОК е надзорът, защото те без мотиви и без критерии преразпределят над 3 млрд. лв. средства. Става така, че Надзорният съвет изземва функциите на Парламента. Ние знаем, че за 2017 г. депутатите са гласували да има около 10 млн. лв. на месец повече за болнична помощ. В Закона за бюджета изрично е записано, че годишният бюджет на болниците се разпределя по месеци. Вместо това обаче напълно незаконно с решение на НЗОК се намалява спрямо миналата година бюджетът на лечебните заведения за месеците от януари до април 2017 г.  От 20 декември 2016 г. има решение на Надзорния съвет с който се определят лимити на болниците по-ниски с около 15% от вече изработеното за месеца. Заради това няколко болници си търсят парите по съдебен път. Подобни решения най-вероятно ще доведат до нова надлимитна дейност и сериозни сътресения в системата.  

Коментари