Публикация

ЕМА започна преразглеждане на нежелани лекарствени реакции при употреба на хинолонови и флуорхинолонови антибиотици

Провежданият преглед се съсредоточава върху нежеланите лекарствени реакции, засягащи главно мускулоскелетната и нервната система


Европейската агенция по лекарствата (ЕMA) започна преразглеждането на дълго продължаващи нежелани лекарствени реакции, за които е известно, че могат да се наблюдават при употреба на хинолонови и флуорхинолонови антибиотици. Това съобщава на сайта си българската Изпълнителна агенция по лекарствата. 

Провежданият преглед се съсредоточава върху нежеланите лекарствени реакции с дълготраен ефект, засягащи главно мускулоскелетната и нервната система.

ЕMA преразглежда употребата на системните и инхалаторни хинолонови и флуорхинолонови антибиотици, с оглед извършване на оценка на продължителността на сериозни нежелани лекарствени реакции, засягащи главно мускулите, ставите и нервната система. Тези нежелани лекарствени реакции са от значение особено, когато лекарствата са прилагани при лечението на по-леки инфекции.

За повече информация за медицински специалисти ВИЖ ПРИКАЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ ФАЙЛ.

Прикачени файлове

EMA medical.pdf

Коментари