Публикация

„Здравен политик и мениджър на годината” за 2016

„Здравен политик и мениджър на годината” за 2016

Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт връчи наградата „Здравен политик и мениджър на годината”


На състоялия се на 10-12 март в Девин, х-л Персенк, форум на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт  (НСЗПМ) беше връчена наградата „Здравен политик и мениджър на годината”. С престижното отличие за принос в управлението на здравеопазната система през 2016 г. бяха удостоени проф. д-р Виктор Златков, дм (Ректор на Медицински университет – София и дългогодишен директор на Майчин дом) и проф. д-р Тихомира Златанова, дм – Ръководител на Катедра по икономика на здравеопазването при Факултет по обществено здраве и Зам. ректор на МУ-София).

НСЗПМ е създадено на 15. 03. 2005 г. и обединява усилията на изтъкнати представители на медицинската наука, ръководители на лечебни заведения, на здравни икономисти и водещи медицински специалисти. През 2008 г. сдружението учредява наградата „Здравен политик, мениджър на годината“, а първи носител на наградата е проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн – Декан на ФОЗ, МУ-София. За 12 годишния период от своето съществуване Сдружението успя да се наложи като водещо в подготовката на експертни становища и разработване на програмни документи с цел оптимизиране на капацитета на българското здравеопазване.

Модератори на събитието бяха председателят на НСЗПМ доц. д-р Стайко Спиридонов и членовете на научно-консултативения съвет на Сдружението акад. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн и акад. проф. д-р Богдан Петрунов, дмн.

По време на научната сесия задълбочени анализи на актуалното състояние на сектора у нас направиха проф. д-р Златица Петрова, която набеляза основните предизвикателства и решенията за промени в управлението и финансирането на здравноосигурителната система. Ключовите проблеми при мениджмънта на финансовите ресурси и перспективите за преодоляването им бяха представени от доц. Николай Попов, а Ани Митева засегна аспекта относно нормативната уредба и актуалната съдебна практика в сектора и по-конкретно в болничната помощ.

На провелата се кръгла маса на тема „Проблеми на здравеопазването в навечерието на избори” в разгорещената дискусия взеха участие зам. министърът на здравеопазването от служебния кабинет д-р Галин Каменов, който отбеляза, че общественото здравеопазване е държавна политика, а ефективността на общественото здравеопазване се измерва чрез здравно-демографските показатели и чрез рисково-поведенческите фактори. Той заяви намеренията на служебния кабинет за акцентиране на усилията в сферата на здравеопазването върху промоцията на здравето. Народният представител от 43-то НС д-р Красимира Ковачка заяви, че трябва да се повишат изискванията за квалификацията на здравните мениджъри и НСЗПМ може да стане важен фактор, който да инициира и подкрепи експертно създаването на законопроект в тази област. Тя добави, че общинските болници са гръбнака на болничната помощ и затова трябва да са дофинансирани за дейност чрез общините (според тяхната възможност).

Директорът на МБАЛ Кърджали д-р Тодор Черкезов в проблемно базираното си изказване сподели своите наблюдения от практиката, че голяма част от медицинските и икономическите проблеми на болниците са от недостатъчно ефективно работещата извънболнична помощ. Той открои и един абсурд - активното население намалява, а болниците се увеличават.

Професионалната си позиция заявиха д-р Андрей Кехайов, д-р Жени Стайкова и други изтъкнати здравни политици и мениджъри.

На тържествена церемония с Почетния знак на Факултет по обществено здраве, МУ-София за особени заслуги бяха отличени Елена Христева – директор на МБАЛ „Света Каридад” ЕАД – Пловдив и Иво Димитров – икономически директор на болница „Ескулап”, гр. Пазаджик.

При засилен интерес протече и постерната сесия на събитието, която завърши с отличаването на три от разработките.

Коментари