Филтри

149 резултатa за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“

Лечебно заведение
Лечебно заведение
проф. Тодор Черкезов, дм
Лекар
проф. Тодор Черкезов, дм

Кожни и венерически болести

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски - Кърджали  България

д-р Семра Изетова
Лекар
д-р Семра Изетова

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД - Кърджали  България

д-р Сийка Митрушева
Лекар
д-р Сийка Митрушева

Нервни болести / Неврология

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски - Кърджали  България

д-р Берай Хасан
Лекар
д-р Берай Хасан

Гастроентерология

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски - Кърджали  България

д-р Ерай Дурмуш
Лекар
д-р Ерай Дурмуш

Очни болести / Офталмология

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски - Кърджали  България

д-р Тургай  Мустафа
Лекар
д-р Тургай Мустафа

Ушно-носно-гърлени болести

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски - Кърджали  България

д-р Огнян  Енчев
Лекар
д-р Огнян Енчев

Ортопедия и травматология

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски - Кърджали  България

д-р Ахмед  Феим Юсеин
Лекар
д-р Ахмед Феим Юсеин

Ортопедия и травматология

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски - Кърджали  България

1 2 3 4 5 ... 13