Филтри

106 резултатa за МОБАЛ

Лечебно заведение
Лечебно заведение
доц. Светлозар Стойков
Лекар
доц. Светлозар Стойков

Акушерство и гинекология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

Експерт
Експерт
д-р Димитър Христов Димитров

Монтавит България - София  България

д-р Десислава Ванева Иванова
Лекар
д-р Десислава Ванева Иванова

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ Вита - София  България

д-р Димитър  Казаков, дм
Лекар
д-р Димитър Казаков, дм

Образна диагностика

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Даниела Василева Пурчева
Лекар
д-р Даниела Василева Пурчева

Кардиология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Мая Пирева
Лекар
д-р Мая Пирева

Ендокринология и болести на обмяната

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

Д-р Даниела Савова Чергиланова
Лекар
Д-р Даниела Савова Чергиланова

Очни болести / Офталмология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Олга Койнакова Пенева
Лекар
д-р Олга Койнакова Пенева

Вътрешни болести

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Ерол Максудов
Лекар
д-р Ерол Максудов

Акушерство и гинекология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Донка Шишманова
Лекар
д-р Донка Шишманова

Гастроентерология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Милена  Рачева Узунова
Лекар
д-р Милена Рачева Узунова

Гастроентерология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

...