Филтри

102 резултатa за УМБАЛ Канев

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Стоил  Калев
Лекар
д-р Стоил Калев

Кардиология

УМБАЛ Канев АД - Русе  България

д-р Марина Митева
Лекар
д-р Марина Митева

Съдебна медицина

УМБАЛ "КАНЕВ" АД - Русе  България

д-р Кито  Пулидо
Лекар
д-р Кито Пулидо

Неврохирургия

УМБАЛ-Канев АД - Русе  България

д-р Калоян Борисов
Специализант
д-р Калоян Борисов

Кардиология

УМБАЛ "КАНЕВ" АД - Русе  България

д-р Шермин  Шукри
Специализант
д-р Шермин Шукри

Кардиология

УМБАЛ "КАНЕВ" АД - Русе  България

д-р Емил Миланов
Лекар
д-р Емил Миланов

Очни болести / Офталмология

УМБАЛ "КАНЕВ" АД - Русе  България

Д-р Тодор Стоилов Наков
Лекар
Д-р Тодор Стоилов Наков

Ушно-носно-гърлени болести

УМБАЛ "КАНЕВ" АД - Русе  България

д-р Евгения Стефанова
Лекар
д-р Евгения Стефанова

Нефрология

УМБАЛ "КАНЕВ" АД - Русе  България

д-р Росица Великова Вачева-Георгиева
Лекар
д-р Росица Великова Вачева-Георгиева

Психиатрия

УМБАЛ "КАНЕВ" АД - Русе  България

д-р Виолета Станчева
Лекар
д-р Виолета Станчева

Вътрешни болести

УМБАЛ "КАНЕВ" АД - Русе  България

Д-р Цанко  Коцев
Лекар
Д-р Цанко Коцев

Психиатрия

УМБАЛ "КАНЕВ" АД - Русе  България

1 2 3 4 5 ... 9