Медицински експерти
Медицински специалист
Филтри

Категория

Специалност

 • Акупунктура
 • Акушерка
 • Анестезиология и интензивни грижи
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Аюрведична медицина
 • Биотехнология
 • Биофизика
 • Биохимия
 • Военномедицинско снабдяване
 • Инженерство
 • Кинезитерапия
 • Клинична психология
 • Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
 • Лабораторна имунология
 • Логопедия
 • Медицинска биология
 • Медицинска генетика и ембриология
 • Медицинска информатика и здравен мениджмънт
 • Медицинска козметика
 • Медицинска педагогика
 • Медицинска сестра
 • Медицинска сестра за социални дейности
 • Медицинска физкултура
 • Медицински сестри
 • Микробиология
 • Образна диагностика
 • Обща хигиена
 • Обществено здравеопазване
 • Операционна и превързочна техника
 • Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)
 • Радиобиология
 • Рентгенов лаборант
 • Рехабилитатор
 • Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
 • Сексология
 • Социална медицина и здравен мениджмънт
 • Специалност различна от изброените
 • Фармакология
 • Фармация
 • Физика
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Хоспис и палеативни грижи
 • Хранене и диететика

Местоположение

Прием

Работни дни

Приемни часове

Услуги

 • -Гастроентерология и болести на обмяната
 • -Обща хирургия
 • -Ортопедия и травматология
 • -Съдова хирургия
 • /\"
 • Биотехнологична компания
 • Ехография 4D и 4D live, запис на CD
 • Имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори
 • Кинезитерапия
 • Лимфодренаж
 • лечебен масаж
 • пране на килими
 • релаксиращ масаж
 • рехабилитация
 • фгфггф

Тип профил

Пол

Институция

Език

1661 Медицински експерти

Ташо Ташев
Медицински специалист
Ташо Ташев

Физикална и рехабилитационна медицина

Tasheff Health - Стара Загора

Димитър Христев
Медицински специалист
Димитър Христев

Рехабилитатор

-

Марина Кунчева
Медицински специалист
Марина Кунчева

Клинична психология

ДКЦ Асцендент - София

Светла Петрова
Медицински специалист
Светла Петрова

Обществено здравеопазване

-

г-жа Габриела Субашка
Медицински специалист
г-жа Габриела Субашка

Физикална и рехабилитационна медицина

Рехабилитация и физиотерапия - София

Пламен Христов
Медицински специалист
Пламен Христов

Рехабилитатор

Студио L STYLE - София

г-жа Ина Александрова Коржикова, дм
Медицински специалист
г-жа Ина Александрова Коржикова, дм

Медицинска генетика и ембриология

-

акад. Ангел Гълъбов, дмн
Медицински специалист
г-жа Лили Пирова
Медицински специалист
г-жа Лили Пирова

Клинична психология

ДКЦ Асцендент - София

г-жа Анелиа Михайлова
Медицински специалист
г-жа Анелиа Михайлова

Медицинска сестра

-

г-ца Ралица Стойчева Богданова
Медицински специалист
Анелия Иванова Стойчева
Медицински специалист
Анелия Иванова Стойчева

Медицинска сестра

-

1 ... 1 2 3 4 5 ... 139