Филтри

450 Медицински експерти

Пом.-фарм. Атанас Маринов Шопов
Помощник фармацевт
Пом.-фарм. Атанас Маринов Шопов

Фармакология

Аптека Нота Бене Био - София  България

гл. ас. Милена Владимирова
Помощник фармацевт
гл. ас. Милена Владимирова

Фармация

НЦОЗА - София  България

Пом.-фарм. Мира  Петрова
Помощник фармацевт
Пом.-фарм. Симона Петрова  Тосева
Помощник фармацевт
Пом.-фарм. Симона Петрова Тосева

Марешки 20 - Пловдив  България

Пом.-фарм. Ниделина Петкова
Помощник фармацевт
пом.-фарм. Цветелина    Добрева
Помощник фармацевт
пом.-фарм. Цветелина Добрева

УМБАЛ Дева Мария - Бургас  България

Десислава Цонева Иванова
Помощник фармацевт
Пом.-фарм. Елена Райчева Обрейкова
Помощник фармацевт
Пом.-фарм. Елена Райчева Обрейкова

Фармация

МБАЛ Асеновград - Асеновград  България

г-ца Николета Тихомирова Христова
Помощник фармацевт
пом.-фарм. Росен Руменов Желев
Помощник фармацевт
Пом.-фарм. Красимира Стефанова
Помощник фармацевт
Пом.-фарм. Красимира Стефанова

Фармация

Болнична аптека към ДКЦ Света Анна ВАРНА - Варна  България

Маг.-фарм. Любов  Николаевна Ризунова
Помощник фармацевт
1 2 3 4 5 ... 38