Последвани
Проф. Коста  Костов
Проф. Коста Костов
Пневмология и фтизиатрия
Д-р Красимир  Койнов
Д-р Красимир Койнов
Медицинска онкология
проф. Светлана Христова, дм
проф. Светлана Христова, дм
Обща и клинична патология
проф. Димитър Костадинов
проф. Димитър Костадинов
Ушно-носно-гърлени болести