Последователи
д-р Анелия  Мишева
д-р Анелия Мишева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Минка Георгиева
Мариq Русенова Калиноwа
Мариq Русенова Калиноwа
Студент по здравни грижи
д-р Александра Костова
д-р Александра Костова
Ендокринология и болести на обмяната
доц. Ваня Юрукова, дм
доц. Ваня Юрукова, дм
Пневмология и фтизиатрия