Последователи
г-н Иван Шекерев
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Виолета Желева
Даяна Станева
Даяна Станева
Студент по медицина
д-р Емил Алексиев
д-р Емил Алексиев
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Андреа Мойсеева
д-р Андреа Мойсеева
Медицинска онкология
д-р Димо Митев