Последователи
Йоана Сотирова
Йоана Сотирова
Студент по фармация
маг.-фарм. Маргарита Енчева
проф. Илко Гетов
Иван Иванов
Иван Иванов
Студент по фармация
Асен  Ненов
Асен Ненов
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
маг.-фарм. Веселка Василева-Илиева
Даяна Маринова
Даяна Маринова
Студент по фармация
Христина Хараламбова
Лъчезар  Златев
маг.-фарм. Елена  Шекерова
маг.-фарм. Елена Шекерова
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
1 2 3