Последователи
Мирела Христова
Мирела Христова
Студент по медицина
д-р Надежда Байчева
д-р Надежда Байчева
Физикална и рехабилитационна медицина
проф. д-р Цеца Дойчинова, дмн
д-р Яна  Нондева
д-р Яна Нондева
Гастроентерология
д-р Живка Дюлгерова
д-р Стоянка Вучкова
д-р Стоянка Вучкова
Нервни болести / Неврология
д-р Надежда Стоянова
д-р Мария Бедринова
д-р Мария Бедринова
Акушерство и гинекология
д-р Мария  Лалева
д-р Мария Лалева
Вътрешни болести
д-р Анастас Стоянов Иванов
д-р Лалчо  Станев
д-р Емилия Брадистилова
д-р Лиляна Радева
1 2