За нас

Организация с нестопанска цел, създадена за разпространяване и популяризиране на съвременните достижения на Палиативната медицина, за подкрепа на палиативни пациенти и техните близки, за повишаване квалификацията на специалистите по Палиативна медицина и сродните им специалности.

Терминът Палиативна медицина се утвърждава в системата на здравеопазването през 1990 г. като активна всеобхватна помощ за неизлечимо болни пациенти, в основата на която се намират контрол на болката и други симптоми, разрешаване на психологически, социални, духовни проблеми с единствена цел - подобряване качеството на живот на болния и неговите близки.

Палиативната медицина е специализирана медицинска дейност, определена в дефинициите на Световната здравна организация. Основната цел на палиативните грижи е да подобри качеството на живот на неизлечимо болните пациенти чрез премахване или отслабване на болката и другите мъчителни симптоми, придружаващи болестта.

Особено внимание и различен подход се изисква, когато става въпрос за палиативни грижи при новородени и деца, предвид специфичните особености на детския организъм и динамика на протичане на заболяванията.

Въпреки нивото на развитие на здравеопазване у нас нивото на Палиативната медицина все още е далеч от това в световен мащаб. Специалистите по палиативни грижи, палиативните пациенти и техните близки имат нужда от подкрепа и инициатива за прилагане на всички съвременни методи и подходи за подобряване качеството на живот на неизлечимо болните пациенти. Подобни инициативи биха издигнали държавата ни наравно с високо хуманните страни по цял свят.

Дружеството си е поставило няколко амбициозни цели:

  • Да съдейства за внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на Палиативната медицина;
  • Да помага на палиативни пациенти и техните близки;
  • Да обединява лекарите и специалистите, работещи в областта на Палиативната медицина и сродни области и да работи за тяхното професионално развитие, специализация и усъвършенстване;
  • Да осъществява контакт със сходни международни структури и организации, както и да популяризира международния опит и достижения.
ЗА ДУХА, КОЙТО ДВИЖИ МАТЕРИЯТА (MENS AGITAT MOLEM)
default image
ЗА ДУХА, КОЙТО ДВИЖИ МАТЕРИЯТА (MENS AGITAT MOLEM)

*Проф. д-р Любима Деспотова-Толева е специалист по детски болести, обща медицина, а наскоро прикл...

Публикации

ЗА ДУХА, КОЙТО ДВИЖИ МАТЕРИЯТА (MENS AGITAT MOLEM)
Публикация
ЗА ДУХА, КОЙТО ДВИЖИ МАТЕРИЯТА (MENS AGITAT MOLEM)
Национален конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина - ОФЕРТА
Публикация
Национален конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина - ОФЕРТА
Лечението на болката у нас е крайно неглижирано
default image
Лечението на болката у нас е крайно неглижирано

Болката и нейното лечение са част от акцентите на предстоящия Национален конгрес по продължителни...

Национален конгрес по Продължителни грижи и Палиативна медицина с международно участие - ПОКАНА
default image
Национален конгрес по Продължителни грижи и Палиативна медицина с международно участие - ПОКАНА

Уважаеми Kолеги,Имаме удоволствието да Ви поканим на Национален конгрес по Продължителни грижи и ...

Национален конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина с международно участие (ВИДЕО)
default image
Национален конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина с международно участие (ВИДЕО)

Проф. Д-р Любима Деспотова – Толева, Председател на Българското дружеството по продължителни гриж...