Главна страница

За нас

    Клиниката по Ендокринна хирургия е университетска структура с повече от 60 годишна история с основен приоритет хирургичното лечение на заболяванията на надбъбречните, щитовидната и паращитовидните жлези.

    Основна мисия на Клиниката по Хирургия(Ендокринна хирургия) е да бъде еталон за качество, компетентност и иновативност, както и да работи в съответствие с международните стандарти и правила за добра клинична практика.

Основните цели на Клиниката по Хирургия(Ендокринна хирургия) са: осигуряване на съвременно хирургично лечение, съответстващо на актуалните международни стандарти и препоръки за лечение във всяко едно направление в общата и ендокринната хирургия; внедряване на утвърдени нови методи за миниинвазивно и лапароскопско оперативно лечение в рутинната работа; изграждане на регистри за всяко ендокринно заболяване с оглед ефективното амбулаторно проследяване на пациентите и повишаване качеството им на живот.

    Основните функции на Клиниката по Хирургия(Ендокринна хирургия) са съвременното оперативно лечение на прицелни групи пациенти със социално-значими и редки ендокринни заболявания, като: рак на щитовидната жлеза - ранна диагностика и профилактично лечение на пациенти с медуларен щитовиден карцином, наследствен папиларен щитовиден карцином; първичен хиперпаратиреоидизъм, вторичен хиперпаратиреоидизъм; тумори на надбъбречните жлези – феохромоцитом, надбъбречен инциденталом и др.

    Клиниката осъществява още експертна, учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност /препратка към публикации/.

Работещите на щат в Клиниката лекари извършват планов прием на пациенти със следните заболявания: планов прием за оперативно лечение на щитовидната и паращитовидните жлези с среден, голям и много голям обем и сложност (201 и 202 КП); Хирургично лечение на надбъбречни заболявания (203 КП); оперативни процедури при хeрнии (182 КП).

 

    В клиниката се осъществява:

- Оперативно лечение на заболяванията на щитовидната и паращитовидните жлези.

 

Конвенционална операция

- приложима при всички заболявания на щитовидната жлеза независимо от тяхната големина

 

Минимално-инвазивна отворена тироидна хирургия(МИОТХ)

- обем на щитовидната жлеза < 80 мл ( един или няколко възли с общ най-голям диаметър до 4,5 см

 

Минимално-инвазивна видео-асистирана тироидна хирургия(МИВАТХ)

- обем на щитовидната жлеза < 30 мл ( единичен възел под 3 см)

 

- Конвенционално и лапароскопско оперативно лечение  на надбъбречните жлези

- Консултации на ендокринен проблем при пациенти, хоспитализирани в друго лечебно заведение;

- Клинични изпитвания на медицинска апаратура съгласно действащото законодателство;

 

Намира се в сградата на "Майчин дом", ул. Здраве № 2, ет. 11

Началник клиника тел : 02/ 895 6060

Тех. секретар тел:02/ 895 6067

Клиника по ендокринна хирургия създаде публикация
2017
Новости в комплексното лечение на щитовидния карцином
default image
Новости в комплексното лечение на щитовидния карцином

    Карциномът на щитовидната жлеза е сравнително рядко заболяване, но с повсеместно разпростране...

Публикации

Новости в комплексното лечение на щитовидния карцином
Публикация
Новости в комплексното лечение на щитовидния карцином