Транскраниална магнитна стимулация.
Транскраниална магнитна стимулация в психиатричната практика

Презентация изнесена на Първата национална конференция по Транскраниална магнитна стимулация

Транскраниална магнитна стимулация...