Последователи
д-р Васка Апостолова
д-р Васка Апостолова
Клинична токсикология
д-р Сава Валентинов Петров, дм
д-р Сава Валентинов Петров, дм
Ендокринология и болести на обмяната