Последователи
д-р Сейит Бахри Ешреф, дм
Д-р Димитър Стаматов
Д-р Димитър Стаматов
Ортопедия и травматология